Trochu z historie …

Společnost FOXT s.r.o. vznikla vroce 2010 a jejím primárním předmětem podnikání bylo zavádění a administrace systémů kvality ve svařování, svářečský dozor, inspekce, nedestruktivní defektoskopie, školení a poradenství v oblasti svařování. Zakladatelem, jednatelem a zároveň jediným zaměstnancem v té době byl Ing. Michal Michajlec, který během několika let dosáhl nejvyšších kvalifikací resp. certifikací v oblasti svařování a v některých metodách nedestruktivní defektoskopie. Společnost díky značným zkušenostem a know-how začala poskytovat podporu zákazníkům ze všech oblastí průmyslu.

V únoru 2017 se společnost přestěhovala do průmyslového areálu v Praze 9 - Horních Počernicích, kde se v rámci dalšího rozvoje začala zabývat svářečskou výrobou. Cílem bylo zúročit a rozvinout doposud získané znalosti v oblasti svařování a zejména dodávat na trh velmi kvalitní svařované výrobky. Společnost získala certifikát systému managementu kvality ISO 9001:2016 a dále pak uznávané certifikáty v oblasti svařování EN ISO 3834-2, EN 15085-2 (CL1), EN 1090-1 (EXC3).

Jaké jsou naše cíle?

Vyrábět svařované komponenty v nejvyšší kvalitě a si udržet spokojenost zákazníka. Paralelně s tímto cílem bychom rádi zlepšovali a rozvíjeli systém kvality v naší společnosti tak, aby byl přehledný, transparentní a byl dokonale reprezentován kvalitou našich výrobků a rozšiřovat výrobní kapacity o další nezbytné technologie.

Jaké jsou naše výrobní možnosti?

Jsme sice zatím malá firma, ale na výrobních prostorech o ploše cca 300 m2 máme k dispozici 3 pracoviště pro ruční svařování a 1 pracoviště pro plně mechanizované svařování dlouhých lineárních svarů. Na těchto pracovištích máme nejmodernější obloukové svařovací zařízení od firmy Fronius pro svařování metodou MIG (131), MAG (135) a TIG/WIG (141), dále pak svařovací stoly Siegmund systém 28 a nezbytné přípravky. Maximální rozměry svařovaných výrobků mohou být 2 000 × 1 000 mm s hmotností do 1 000 kg.

Dalšími technologiemi, které doplňují svařování, jsou řezání na gravitační pásové pile (275/230) a ruční broušení. Ostatní technologie pro zajištění kompletní dodávky svařovaných výrobků jsou díky velmi široké nabídce zajištěny subdodávkou u ověřených partnerů.

Výzkum obloukového svařování hliníkových slitin

Svařování hliníku není jednoduché. Vyžaduje velmi dobrou technologickou připravenost a vysokou úroveň znalosti v tomto oboru. Abychom mohli o sobě tvrdit, že svařovat hliník umíme a že na to máme nejenom dostatečné vybavení, ale také know-how, spolupracujeme s ústavem technologie na fakultě strojní ČVÚT v Praze v rámci doktorského studia na výzkumu obloukového svařování hliníkových výrobků pro kolejovou dopravu.

Co zkoumáme?

Při svařování hliníkových slitin typu Al-Mg společně s Al-Mg-Si se můžeme setkat se standardními problémy jako je pórovitost svarů, náchylnost k horkým trhlinám, pokles mechanických vlastností, vysoký koeficient délkové roztažnosti aj. S těmito problémy musíme při svařování hliníkových slitin počítat a vhodnými postupy zamezit vzniku nepřípustných vad. To, čím se zabýváme my, dále navazuje na tuto problematiku. Jedná se o výzkum vlivu anodické oxidace na kvalitativní a mechanické vlastnosti svarových spojů hliníkových slitin Al-Mg a Al-Mg-Si zhotovených obloukovým svařováním.

© foxt.cz · Homepage