Kvalita je pojem, který pro nás hodně znamená, a proto se zaměřujeme zejména na to, aby nebyla pouze na papíře, ale také byla pevně zakořeněna v průběhu celé výroby až k finálnímu výrobku.

Svařování pro nás patří mezi kritické technologie, kterým věnujeme maximální péči.

Certifikáty

ISO 9001:2016
ISO 3834-2

DIN EN 15085
CL1

Předpis ČD
V95/5

EN 1090-1
EXC3

Kvalifikace

Svářečský dozor

Jméno a příjmení Kvalifikace
Ing. Michal Michajlec CEWE, IWE, IWI-C, WRBS + NDT: VT3, PT3
Ing. Jan Křen IWE, EWE + NDT: VT2, PT2
Jan Zajíc IWT, EWT + NDT: VT2

Svářeči

Naši svářeči patří mezi zkušené pracovníky a jsou certifikování v souladu s EN ISO 9606 a 2014/68/EU (PED) v systému CWS-ANB, průběžně je školíme v důležitých tématech související se svařováním a zároveň jsou pravidelně zkoušeni (pracovní zkoušky) pro ověření jejich způsobilosti a zaručení vysoké kvality svářečské práce.

NDT

Nedestruktivní zkoušení svarů je zajištěno certifikovaným inspekčním personálem úrovně 3 v souladu s EN ISO 9712 a 2014/68/EU (PED) pro metody VT a PT. Ostatní NDT jsou řešeny smluvně subdodávkou – ATG, DEKRA, HV Servis.

WPQR

Rozsah platnosti WPQR je postupně rozšiřován v rámci realizace zakázek v souladu s EN ISO 15614 resp. EN ISO 15613 a 2014/68/EU (PED) ve spolupráci s nezávislou akreditovanou certifikační organizací.

Metoda svařování
EN ISO 4063
Skupina materiálů
CEN ISO/TR 15608 1.2
Rozměry
(mm)
Druh spoje
135 1.2 t = 3–5,2
t = 3–20
BW
FW
131 23.1
23.1 + 22.3
t = 3–20
t = 1,5–6
FW
BW
141 8.1
8.1
23.1
t = 1,8–3,4
t = 1,8–5,2
t = 3–20
BW
FW
BW, FW

Dokumentace

Ke každému svařenci dokladujeme plnou materiálovou a personální sledovatelnost pomocí propracovaného systému řízení výroby. Forma výstupní dokumentace závisí na prováděcí normě a požadavcích zákazníka. Standardně s výrobkem dodáváme:

 • Prohlášení o shodě
 • Prohlášení o vlastnostech + CE, pro stavební ocelové a hliníkové konstrukce
 • Inspekční certifikát 3.1, na svařované díly pro železniční a kolejová vozidla
 • Prohlášení o provedení svarových spojů, na svařované díly určené do skupiny ČD a.s.
 • Kompletní svářečskou dokumentaci

Software

Výroba by měla být primárně založena na kvalitě a produktivitě lidské práce, ale je potřeba ji efektivně řídit, aby byl výrobní personál co nejméně zatížen „papírováním“. Proto využíváme moderní software, který nám v běžných činnostech ulehčuje a zefektivňuje práci.

Helios Easy

ERP - systém řízení výroby

Weldia designer

Kreslení obrázků pro technickou dokumentaci

www.weldia.com

Politika kvality

Společnost FOXT s.r.o. považuje kvalitu za samozřejmou charakteristiku svých výrobků a služeb. Nutnou podmínkou vysoké kvality výrobků je kvalita všech souvisejících procesů a služeb. Vedení společnosti si uvědomuje, že kvalita a chování každého pracovníka firmy významně ovlivňuje úspěch společnosti v náročném konkurenčním prostředí.

Zásady politiky kvality

 • Kvalita a vysoká úroveň výrobků a poskytovaných služeb za podmínky dodržení požadavků legislativních a technických předpisů je samozřejmostí
 • Prioritou našeho podnikání je spokojený zákazník. Aktuální a přesné znalosti jeho požadavků jsou k tomu základním předpokladem
 • Z důvodu zvyšování prestiže a posilování dobré pověsti firmy je nutné zajištění kvalitní informovanosti zákazníka o nabízených výrobcích a službách
 • Kvalita nabízených produktů je integrována jako základní prvek managementu do všech jeho funkcí a podnikových činností.
 • Odpovědný přístup k provádění činností a neustálé zlepšování kvality procesů a produktů musí být základním krédem práce každého pracovníka.
 • Při řešení rizik ohrožení kvality produktu je upřednostňován preventivní přístup. Každé riziko ohrožení kvality jsou pracovníci povinni neprodleně řešit, popř. hlásit svému nadřízenému.
 • Vysoké nároky na kvalitu jsou uplatňovány také na dodavatelské organizace. Ty jsou zároveň podněcovány k aplikaci takových přístupů, které jsou v souladu se systémem řízení kvality.
 • Při aplikaci inovačních procesů u produktů či výrobních technologií je jedním z hlavních kritérií hodnocení dopad na kvalitu výsledného produktu a k realizaci jsou vybírány jen ty nejpříznivější varianty.

Pro zabezpečení výše uvedených záměrů je ve společnosti FOXT s.r.o. budován, udržován a neustále zlepšován efektivní systém kvality podle normy ČSN EN ISO 9001. Vedení společnosti odpovídá za to, že kvalita je nedílnou součástí podnikových záměrů a rozhodovacích procesů. Pro realizaci této politiky kvality vytváří potřebné podmínky a zajišťuje potřebné zdroje.

Výše uvedená politika kvality je závazná pro všechny pracovníky společnosti FOXT s.r.o.

© foxt.cz · Úvod